Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (Βι.Κε.Π.) Πολυτεχνείου Κρήτης
Επιλέξτε έναν από τους ακόλουθους τρόπους αναζήτησης και εντοπισμού υλικού της βιβλιοθήκης.
Αναζήτηση

Έτοιμοι να υποβάλετε;

Περιόρισε τα αποτελέσματα στα διαθέσιμα τεκμήρια
Υποβολή
Καθαρισμός Φόρμας
 

Συμβουλές Αναζήτησης

Σύμβολα Μπαλαντέρ Οι λέξεις μπορούν να αποκοπούν στα δεξιά με την χρήση αστερίσκου ('*') στη θέση άλλων χαρακτήρων. Το σύμβολο αποκοπής '*' μπορεί επίσης να ενσωματωθεί σε έναν όρο αναζήτησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο '?' για την αντικατάσταση ενός χαρακτήρα οπουδήποτε μέσα στην λέξη.
Παραδείγματα : περιβάλ* πολιτικ*, γ?ναίκα
Τελεστές Boolean Χρησιμοποιήστε το "and" ή το "or" για να καθορίσετε πολλές λέξεις σε οποιοδήποτε πεδίο ή σειρά. Χρησιμοποιήστε "and not" για να αποκλείσετε λέξεις.
Παράδειγμα : stocks and bonds
Παράδειγμα : (alaska or canada) and (adventure and not vacation)
Περιορισμοί πεδίου Ο περιορισμός πεδίου οδηγεί στην αναζήτηση μόνο του καθορισμένου πεδίου για την/τις καθορισμένη/ες λέξη/εις.
Ομαδοποίηση Τα αποτελέσματα αναζήτησης λέξης κλειδιού συνήθως ομαδοποιούνται βάσει σχετικότητας ώστε να εμφανίζονται οι πιο πιθανοί τίτλοι στην αρχή της λίστας. Κάθε ομάδα απεικονίζει ένα παρόμοιο επίπεδο σχετικότητας και τα αποτελέσματα ταξινομούνται μέσω της ομάδας βάσει ημερομηνίας ή τίτλου. Για να ρυθμίσετε ένα μη ομαδοποιημένο αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε τους τελεστές Boolean για να αναπτύξετε ένα σύνθετο ερώτημα.