Βοήθεια

Αναζήτηση

Πληκτρολογήστε τη λέξη κλειδί που επιθυμείτε να εντοπίσετε. Για παράδειγμα:

 • Design
 • παγκοσμιοποίηση
 • bleachers grisham
 • οικονομική κρίση
Συμβουλές Αναζήτησης
Σύμβολα αποκοπής Για την εκτέλεση αναζήτησης ενός τεκμηρίου όπου ο ακριβής όρος είναι άγνωστος μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύμβολο αποκοπής (*) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ερωτηματικό (?) για να αντικαταστήσετε ένα χαρακτήρα οπουδήποτε μέσα στη λέξη 
Παραδείγματα : περιβάλ* πολιτικ*, γ?ναίκα
Τελεστές Boolean Χρησιμοποιήστε το "and" ή "or" για να καθορίσετε πολλές λέξεις σε οποιοδήποτε πεδίο ή σειρά. Χρησιμοποιήστε "and not" για να αποκλείσετε λέξεις.
Παράδειγμα : stocks and bonds
Παράδειγμα : (Αλάσκα or Καναδάς) and (περιπέτεια and not διακοπές)
Περιορισμοί πεδίου Ένας περιορισμός πεδίου οδηγεί το σύστημα στην αναζήτηση μόνο του καθορισμένου πεδίου για την/τις καθορισμένη/ες λέξη/εις.
Ομαδοποίηση Τα αποτελέσματα αναζήτησης λέξης κλειδιού συνήθως ομαδοποιούνται βάσει σχετικότητας ώστε να εμφανίζονται οι πιο πιθανοί τίτλοι στην αρχή της λίστας. Κάθε ομάδα απεικονίζει ένα παρόμοιο επίπεδο σχετικότητας και τα αποτελέσματα ταξινομούνται μέσω της ομάδας βάσει ημερομηνίας ή τίτλου. Για να ρυθμίσετε ένα μη ομαδοποιημένο αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε τους τελεστές Boolean για να αναπτύξετε ένα σύνθετο ερώτημα.

Επιστροφή στην κορυφή

Σύνθετη Αναζήτηση με Λέξεις Κλειδιά

Πολλές Λέξεις

Κατά την αναζήτηση πολλών λέξεων το σύστημα θα εισάγει αυτόματα τον Τελεστή "and" ανάμεσα σε κάθε λέξη; οι λέξεις προς αναζήτηση θα προκύψουν σε κάποιο σημείο των ανακτημένων εγγραφών όχι όμως απαραιτήτως με την σειρά που ζητήθηκαν. Και τα δύο παραδείγματα στα δεξιά θα ανακτήσουν τα ίδια αποτελέσματα.

Παραδείγματα

Χρησιμοποιώντας πολλές λέξεις:

επιστήμη τμήμα πανεπιστήμιο

πανεπιστήμιο and επιστήμη and τμήμα

Αναζήτηση Φράσεων

Αναζητήστε ολοκληρωμένες φράσεις εσωκλείοντάς τες σε εισαγωγικά. Οι λέξεις μέσα σε διπλά εισαγωγικά θα εμφανίζονται μαζί σε όλα τα αποτελέσματα ακριβώς όπως πληκτρολογήθηκαν.

Παραδείγματα

Μία αναζήτηση φράσης:

"επιστήμη τμήμα πανεπιστήμιο"

Σύμβολα Μπαλαντέρ

*Ταυτίζεται με οποιονδήποτε αριθμό χαρακτήρων χωρίς κενό, ξεκινώντας από την προκαθορισμένη θέση μέσα στην λέξη. Για παράδειγμα, "comput**" θα ταυτιστεί με όλες τις λέξεις που ξεκινούν με "comput" (π.χ., "computer", "computation", κλπ.). Το σύμβολο μπαλαντέρ'*' μπορεί επίσης να ενσωματωθεί σε έναν όρο αναζήτησης.

?Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ερωτηματικό ('?') για να αντικαταστήσετε έναν χαρακτήρα οπουδήποτε μέσα στην λέξη.

Παραδείγματα

Σύμβολο Αποκοπής *:

περιβαλλο* πολ*

comp*

Σύμβολο Αποκοπής ?:

γ?ναίκα

Τελεστές Boolean

Χρησιμοποιήστε AND ή OR για να καθορίσετε πολλαπλές λέξεις σε οποιοδήποτε πεδίο, οποιαδήποτε σειρά. Χρησιμοποιήστε AND NOT για να αποκλείσετε λέξεις. Επιλέξτε τον τελεστή που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε από την λίστα επιλογής στην φόρμα Σύνθετης Αναζήτησης.

Παραδείγματα

Χρησιμοποιώντας τους τελεστές Boolean:

μετοχές and ομόλογα

μετοχές or ομόλογα

μετοχές and not ομόλογα

Περιορισμοί Πεδίου

Οι περιορισμοί πεδίων μπορούν να καθοριστούν με την επιλογή ενός περιορισμού πεδίου από την λίστα επιλογής. Οι περιορισμοί αυτοί εμφανίζονται πριν την λέξη ή φράση που αναζητείται. Ο περιορισμός πεδίου κάνει το σύστημα να αναζητά μόνο το συγκεκριμένο πεδίο για τις συγκεκριμένες λέξεις.

Περιορισμοί Πεδίων και η σημασία τους:

 • Συγγραφέας: Αναζήτηση μόνο πεδίων συγγραφέα
 • Τίτλος: Αναζήτηση μόνο πεδίων τίτλων
 • Σημείωση: Αναζήτηση μόνο πεδίων σημειώσεων
 • Θέμα: Αναζήτηση μόνο πεδίων θεμάτων

Ομαδοποίηση

Τα αποτελέσματα αναζήτησης λέξης κλειδιού συνήθως ομαδοποιούνται βάσει σχετικότητας ώστε να εμφανίζονται οι πιο πιθανοί τίτλοι στην αρχή της λίστας. Κάθε ομάδα απεικονίζει ένα παρόμοιο επίπεδο σχετικότητας και τα αποτελέσματα ταξινομούνται μέσω της ομάδας βάσει ημερομηνίας ή τίτλου. Για να ρυθμίσετε ένα μη ομαδοποιημένο αποτέλεσμα, χρησιμοποιήστε τους τελεστές Boolean για να αναπτύξετε ένα σύνθετο ερώτημα.

Μεγάλης σχετικότητας Περισσότερο σχετικοί τίτλοι 

Υψηλής σχετικότητας Ιδιαίτερα σχετικοί τίτλοι 

Πολύ σχετικοί Πολύ σχετικοί τίτλοι 

Σχετικοί Σχετικοί τίτλοι 

Άλλοι σχετικοί Άλλοι σχετικοί τίτλοι 

Επιστροφή στην κορυφή

Οι αναζητήσεις σας αποθηκεύονται

Εάν έχετε κάποιον αγαπημένο συγγραφέα ή θέμα που αναζητάτε συχνά με την χρήση καταλόγου, μπορείτε να αποθηκεύσετε την αναζήτηση επιλέγοντας ένα κουμπί. Αυτό θα σας αποτρέψει από το να πρέπει να προσδιορίζετε την αναζήτηση κάθε φορά και θα σας επιτρέπει να τοποθετείτε γρηγορότερα κρατήσεις σε νέο υλικό.

Πώς να:

 1. 1. Σύνδεση με τον Λογαριασμό σας.
 2. 2. Επιλέξτε τον "Νέα Αναζήτηση" κουμπί
 3. 3. Αναζητήστε τον αγαπημένο σας συγγραφέα, θέμα, τίτλο, κλπ. ή δημιουργήστε μία σύνθετη αναζήτηση με λέξεις κλειδιά με περιορισμούς στο είδος υλικού, την γλώσσα, το έτος έκδοσης, κλπ..
 4. 4. Όταν τα αποτελέσματά σας εμφανιστούν, επιλέξτε το κουμπί που έχει σημειωθεί "Αποθηκεύση ως Προτιμώμενη Αναζήτηση".
 5. 5. Την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας, μπορείτε να επιλέξετε το κουμπί "Προτιμώμενες Αναζητήσεις" για να δείτε μία λίστα με τις αναζητήσεις σας.
 6. 6. Επιλέξτε τον σύνδεσμο αναζήτησης που σχετίζεται με οποιονδήποτε από τους προτιμώμενους όρους αναζήτησης στην λίστα ώστε να εκτελέσετε γρήγορα την αναζήτησή σας.
 7. 7. Μπορείτε να ειδοποιήστε σχετικά με το νέο υλικό που προστίθεται στην συλλογή της βιβλιοθήκης και που ταυτίζεται με την αναζήτησή σας. Απλώς ελέγξτε το πεδίο "Σημείωση για Email" και επιβεβαιώστε το ότι οι πληροφορίες εγγραφής του χρήστη περιλαμβάνουν την ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Επιστροφή στην κορυφή

Ανανεώσεις

Σε περίπτωση που έχετε δανειστεί υλικό, μπορείτε να δείτε πόσα βιβλία έχετε δανεισμένα στο λογαριασμό σας, την ημερομηνία επιστροφής τους. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να ανανεώσετε το δανεισμό σας παρατείνοντας την ημερομηνία επιστροφής του υλικού . Οι ανανεώσεις του δανεισμένου υλικού πρέπει να γίνονται 2 (δύο) ημέρες πριν τη λήξη της ημερομηνίας επιστροφής τους. Όλοι οι τίτλοι μπορούν να ανανεωθούν εκτός από τους τίτλους για τους οποίους έχουν γίνει κρατήσεις και όσους φέρουν πρόστιμα.

 1. 1. Αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας επιλέξτε "x τεκμήρια δανεισμένα τώρα" για να εμφανίσετε το υλικό που έχετε δανειστεί.
 2. 2. Επιλέξτε τους τίτλους που επιθυμείτε να ανανεώσετε επιλέγοντας τα πεδία στην στήλη “ΑΝΑΝΕΩΣΗ” και έπειτα το κουμπί «Ανανέωση Επιλεγμένων». Εάν επιθυμείτε να τα ανανεώσετε όλα, επιλέξτε το κουμπί «Ανανέωση Όλων».
 3. 3. Εάν δεν μπορείτε να μπορείτε να προχωρήσετε με την ανανέωση τεκμηρίων, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα στην οθόνη.
 4. 4. Εάν η ανανέωση ολοκληρωθεί με επιτυχία, θα εμφανιστεί νέα ημερομηνία επιστροφής στη στήλη "ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ". Πάντοτε να ελέγχετε τη στήλη “Κατάσταση” για πληροφορίες σχετικά με την επιτυχία ή αποτυχία της ανανέωσής σας.

Επιστροφή στην κορυφή